Projecten

Onze huisartsenpraktijk doet mee aan een aantal projecten:

Ketenzorg AF
Een heel nieuw initiatief
Het ketenzorgprogramma atriumfibrilleren (AF) is ontwikkeld in onze eigen regio. Samen
met de vier Groninger Ziekenhuizen en Menzis werden onder meer afspraken gemaakt
over de terugverwijzing van stabiel ingestelde AF-patiënten van het ziekenhuis naar de
huisarts. De plaats van eerstelijnsdiagnostiek, echocardiografie en consultatie binnen de
ketenzorgafspraken, waardoor patiënten geen extra kosten voor aanvullend onderzoek
en intercollegiaal overleg maken, is uniek. Huisartsen kunnen de zorg voor AF voor veel
patiënten nu geheel vanuit de eerste lijn (binnen de kaders van de NHG standaard)
uitvoeren.

Accreditatie NPA
Voor meer informatie over de NPA praktijkaccreditatie verwijzen we u naar dit artikel, klik hier.

Diabetes ketenzorg
Het aantal patiënten met Diabetes Mellitus type 2 zal tussen nu en 2020 naar verwachting met een derde toenemen. Het is dan ook belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van de zorg aan deze groep te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
We werken samen met het Huisartsenlaboratorium te Groningen. In het komend jaar zal een reorganisatie plaatsvinden om patiënten nog beter van dienst te zijn. Gewerkt wordt volgens de standaarden van de NHG en Nederlandse Diabetes Federatie.
Ook worden sinds begin 2008 patienten door de huisarts ingesteld op insuline en worden zo dicht bij huis gecontroleerd.

Project digitalisering medisch archief
Ons gehele medisch archief is in 2008 gedigitaliseerd. Alle papieren dossiers zijn ingescand en digitaal opgeslagen.

Project COPD
COPD (vroeger CARA genoemd) is een van de meest voorkomende chronische ziekten met een belangrijke impact op de kwaliteit van leven en de mortaliteit. De verwachting is dat over 5 jaar COPD in aantal de derde doodsoorzaak wordt.
Het project beslaat het bevorderen van een optimaal geïntegreerd beleid voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van COPD in de huisartsenpraktijk. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van COPD en de kans op complicaties als gevolg van COPD worden verminderd.
De zorg voor de mens met een verhoogd risico van COPD in de huisartsenpraktijk wordt geleverd volgens de herziene NHG standaard COPD. De samenwerking met, en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn is efficiënt georganiseerd en vastgelegd in een transmuraal protocol.

Project Astma
Astma wordt via onze praktijk meegenomen in het COPD project. Patienten worden actief opgespoord en opgeroepen. Nadien worden ze verder begeleid.

Project Risico Hart en Vaat ziekten
Het bevorderen van een optimaal geïntegreerd beleid voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijk. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd.
De zorg voor de mens met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijk wordt geleverd volgens de herziene NHG standaard CVR . De samenwerking met, en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn is efficiënt georganiseerd en vastgelegd in een transmuraal protocol.

Project Zorgdomein
ZorgDomein ondersteunt het verwijsproces tussen de 1e en 2e lijns zorg met een internetgebaseerde verwijsapplicatie. ZorgDomein slaat een brug tussen de huisarts en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg en andere vervolgzorg. Doelen zijn dat de huisarts en de patiënt beter geïnformeerd zijn, dat communicatie tussen professionals in de zorgketen goed verloopt, dat de patiënt sneller op het juiste spreekuur komt en dat onnodige bezoeken worden voorkomen. ZorgDomein levert hiermee de unieke combinatie van efficiency-vergroting in de zorg en verbeterde service naar de patiënt