Praktijkondersteuner

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK
De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) verleent in de huisartsenpraktijk zorg aan patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, longziekten en hart- en vaatziekten. Andere doelgroepen van de praktijkondersteuner zijn ouderen, mensen met rookverslaving en overgewicht. De praktijkondersteuner is opgeleid om volgens vaste protocollen chronisch zieke patiënten te begeleiden. Zo krijgen deze patiënten de best mogelijke zorg.

F-SAls praktijkondersteuner somatiek zijn Monique en Frieda werkzaam.

Kosten
Er zijn voor contact met de POH Somatiek geen kosten verbonden.

 


PRAKTIJKONDERSTEUNER GEESTELIJKE GEZONDHEID
Steeds meer huisartsenpraktijken hebben een POH-GGZ in de praktijk, zo ook in ons centrum. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijk werk.
Voor deze functie is Connie bij ons werkzaam.

 

Wat kan de POH GGZ voor u doen?
In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:
• het verhelderen van problemen;
• het geven van advies over behandeling en verwijzing;
• (in sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
• nazorg na behandeling in de GGZ.

U kun rechtstreeks een afspraak maken met de mevrouw Feunekes.

Kosten
Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.

U kunt gebruik maken van E-health. Hieronder vindt u een aantal links die u kunt raadplegen:

www.menzis.nl/zorgadvies/menz-en-geest/wat-kan-ik-zelf-doen/online-zelfhulp
www.mirro.nl/onlinezelfhulp/aandeslag
www.snelbeterinjevel.nl
www.ggdappstore.nl
www.gripopjedip.nl