Over ons

Over Gezondheidscentrum Abel Tasman

gc-atSinds 1997 is de huisartsenpraktijk in Grootegast uitgegroeid tot een gezondheidscentrum waarin veel mogelijk is. Dichtbij wat kan en ver weg wat moet. In het Gezondheidscentrum kunt u voor vele zaken terecht die we tegenwoordig als huisarts kunnen aanbieden. Medewerkers zijn daarvoor geschoold en worden steeds bijgeschoold en getraind om u van zo goed mogelijke zorg te voorzien. Een diëtiste en verloskundigen zijn werkzaam in het gezondheidscentrum en een apotheekservicepunt in Opende. Verder is er nauwe samenwerking binnen alle disciplines in de gezondheidszorg zoals o.a. apotheek, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties, gemeente, verzorgingstehuis en de ons omringende ziekenhuizen. Het centrum verleent zorg aan circa 5600 patiënten.

Binnen onze organisatie maakt sinds 2012 ook deel uit het Gezondheidscentrum De Marne in Leens. Het centrum is ontstaan door de overname van de huisartspraktijken in Ulrum en Leens. Daarnaast is in dit centrum een diëtiste, een psycholoog, een thuiszorgorganisatie, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek uitdeelpost gevestigd. Het centrum bedient circa 3600 patiënten.

Binnen de gehele organisatie zijn 30 mensen werkzaam, 6 huisartsen, 7 praktijkondersteuners voor de medische zorg waarvan 2 zorg dragen voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), 2 verpleegkundig specialisten (VS), 10 praktijkassistentes, management en administratie.

Het verzorgingsgebied van de organisatie heeft betreffende de huisartsenzorg het profiel van een platteland huisartsenpraktijk. Naast basis huisartsenzorg vindt ook ketenzorg plaats voor chronische ziektes. Dit is gestructureerde zorg voor suikerziekte, longziekten, hart- en vaatziekten en boezemfibrilleren (hartritmestoornis).
Ons extra aanbod bestaat verder uit:
Plaatsen spiraaltjes, implanon plaatsing
Chirurgie huidafwijkingen
Teledermatologie, -cardiologie, -nefrologie
Plaatsen pessarium
Injecties gewrichten
Wigexcisies (bij ingegroeide nagel)

Visie

THUIS BIJ UW HUISARTS, vertrouwd, dichtbij en deskundig. De zorg veranderd uw huisarts blijft.

JH kindDe wereld van de gezondheidszorg is snel aan het veranderen. Het wordt voor u als patiënt steeds ingewikkelder. Graag wilt u de beste zorg, maar wat is nu de beste zorg? Welke specialist heb ik nodig voor mijn ziekte, welk ziekenhuis? Moet ik eerst naar de fysiotherapeut of de huisarts? Welk medicijn moet ik nemen?
Als huisartsen staan we dichtbij alle veranderingen in de zorg en kunnen we u van hulp zijn. Uw zorg is onze zorg. Met onze brede oriëntatie kunnen we u helpen de juiste keuzes te maken.

Als patiënt rekent u op deskundige zorg, en wel op een persoonlijk en vertrouwde manier. Bent u bezorgd of ziek dan wilt u op een zo snel en goed mogelijk manier geholpen worden

Alle informatie bij uw huisarts
Als huisarts kennen we uw medische geschiedenis en houden we uw dossier bij. We houden nauw contact met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, psychologen, diëtistes, apotheken, specialisten en ziekenhuizen. Alle informatie houden we voor u bij op een veilige plek in ons dossier, zodat we vanuit deze centrale plek u het beste advies kunnen geven.

De zorg bij de huisarts
Bij ons kunt u terecht voor al uw klachten. We werken nauw samen met diverse andere zorgverleners. Door een nauwere samenwerking met specialisten is het niet altijd meer nodig naar het ziekenhuis te gaan. We hebben ons deskundigheid de afgelopen jaren uitgebreid zodat u dicht bij huis de juiste zorg kunt krijgen.
Veel kleine chirurgische ingrepen vinden niet meer plaats in het ziekenhuis maar in ons centrum. Hartfilmpjes, longfuncties, gehooronderzoeken, preventief onderzoek, reizigersvaccinaties, raadplegen huidarts middels digitale foto’s vinden allemaal op onze praktijk plaats.
ZBP SUo kan het grootste gedeelte van uw vragen door de huisarts beantwoord worden. Heeft u een specialist nodig dan verwijzen we per internet naar alle ons omringende ziekenhuizen en zoeken samen met u naar kortste wachttijd en goede hulp.

De ondersteuning van de huisarts is steeds meer uitgebreid. Assistentes hebben daardoor steeds meer taken gekregen en zijn daarvoor speciaal opgeleid. Praktijkondersteuners helpen de huisarts bij het behandelen van chronische ziekten zoals diabetes, astma of COPD. Voor psychische aandoeningen krijgt u dicht bij huis hulp en is het vaak niet meer nodig hulp ver van huis te zoeken. De Verpleegkundig Specialist ondersteunt de huisartsen in hun zorg.

Praktijkaccreditering
De organisatie neemt sinds 2007 deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Dat leidt ertoe dat uw huisarts en alle praktijkmedewerkers continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de praktijkorganisatie.
Met behulp van de methodes van NHG Praktijkaccreditering onderzoeken, meten en weten we of onze inspanningen leiden tot het juiste resultaat. Uw oordeel over de organisatie speelt daarin ook een grote rol. Hoe tevreden u over ons bent, brengen wij door middel van het houden van een erkende enquête in kaart.
Eenmaal per jaar bezoekt een onafhankelijke medewerker van NHG Praktijkaccreditering de praktijk. Deze beoordeelt uitvoerig of de organisatie nog steeds aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het keurmerk ‘NHG Praktijkaccreditering’.
Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken waar patiënten een “gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg” kunnen hebben.